MARITZA EAST 1 POWER PLANT

ТЕЦ Марица Изток 1 - Това е първата нова електропроизводствена мощност, която ще заработи след спирането на двата ядрени реактора и по този начин ще помогне на страната да се справи с дефицита,. От тук произтича и огромната значимост на този проект. Инвеститор е Американския Енергиен Гигант „AES”, а главен изпълнител е френско-немския консорциум ALSTOM POWER”. АЙМЕК изпълнява работите по част Механо и Електро на всичките 31 новоизграждащи се сгради.

 


visit project back to portfolio
За нас

АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ съществува от 2003 година, като част от АЙМЕК ГРУП, основана през 1997 г в гр. Анкара, Турция.
www.aymek.com

контакт

General: info@aymek.com

E-mail

Абонирайте се и да получавате последните новини.