УСЛУГИ


Фирмата осъществява комплексно изграж­дане на строителство и архитектура, ОВиК, ВиК и Противопожарни  системи, силови и слаботокови електроин­сталации, системи за сградна автоматизация на големи обществени, админи­стративни и индустриални обекти.

 

СТРОИТЕЛСТВО

 • Архитектурни довършителни работи

ОТОПЛИТЕHИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

 • Отопление
 • Вентилация
 • Охлаждане
 • Климатизация
 • Сградна автоматизация и автоматичен контрол на механичните инсталации
 • Санитарни инсталации
 • Парни инсталации
 • Пожарогасене и пожароизвестяване

ЕЛЕКТРОНИКА - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

 • Контролни табла
 • Захранващи кабели
 • Трансформатори
 • Дизел генератори
 • Разпределителни табла
 • Стандартно и аварийно осветление
За нас

АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ съществува от 2003 година, като част от АЙМЕК ГРУП, основана през 1997 г в гр. Анкара, Турция.
www.aymek.com

контакт

General: info@aymek.com

E-mail

Абонирайте се и да получавате последните новини.